dp-3085

DP 3085.183

Výrobní číslo: 0551589

Druh Kalová voda
Oběžné kolo 472
Výkon 2 kW
Výstup DN80
Max H 8 m
Max Q 24 l/s
Příkon – kW
1-5 dnů
600 Kč za den
6-15 dnů
540 Kč za den
16 a více
480 Kč za den

Pronajmout

Pronajmout