sr4630

SR 4630.411

Výrobní číslo: 1020121

Druh Míchadlo
Oběžné kolo 250
Výkon 4,2 kW
Výstup
Max H – m
Max Q – l/s
Příkon – kW
1-5 dnů
700 Kč za den
6-15 dnů
640 Kč za den
16 a více
550 Kč za den

Pronajmout

Pronajmout