audit_systemu

Audit systému

Chytrý způsob úspory nákladů zvyšuje ziskovost a snižuje dopady na životní prostředí. Stoupající ceny energií a dalších nákladů spolu s přísnějšími předpisy na ochranu životního prostředí ovlivňují výši provozních nákladů Vašeho zařízení. Naše služba Audit systému Vám pomůže posoudit celkovou náročnost Vašeho zařízení a najít další možnosti snížení nákladů na energie a na údržbu.

Minimalizujte vaše náklady na životní cyklus zařízení – Z našich zkušeností s audity čerpacích systémů vyplývá, že 30-50 %  spotřebovávané energie může být v závislosti na požadavcích na výkon čerpadla ušetřeno. Čerpací systémy jsou často naddimenzovány, jejich parametry neodpovídají stávajícím požadavkům a spotřeba energie je proto zcela neúměrná.

Při auditu čerpadel, kterým cílíme na snížení vašich provozních nákladů se zaměříme na množství, které čerpadlo zpracuje, a kolísání průtoku, spotřebu energie tlak, teplotu a další parametry. Je samozřejmě zapotřebí vzít v úvahu provozní režim, včetně  spuštění/vypnutí čerpadla, otevření/zavření ventilu a podobně.

Auditem zhodnotíme celkovou účinnost Vašeho čerpadla a na jeho základě navrhneme změny, které je třeba provést pro zlepšení účinnosti, snížení nákladů na celkový životní cyklus čerpadla.