OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inženýrské služby

Vždy volíme takový přístup, aby naše péče co nejlépe odpovídala Vašim potřebám. Jednotlivé služby Vám v průběhu spolupráce nastavujeme přímo na míru. Klíčové jsou pro nás ve všech případech tři základní parametry – Rychlost, Kvalita a Cena našich služeb.

V této oblasti poskytujeme zejména následující služby:

  • Revize technické dokumentace
  • Koordinace práce se subdodavateli strojních dodávek, řídicích systémů, koordinace práce se subdodavateli v rámci dodávek stavebních a technologických prací, 
  • Provádění kontrolní montáže, měření, testy, zkoušky  
  • Kontrola montáže, technologický servis,
  • Uvádění strojního zařízení do provozu, kontrola zkušebního běhu, odběry vzorků, měření, provedení zaškolení obsluhy, garanční zkoušky,
  • Předání stavby, technického celku investorovi

Pověříte-li nás inženýringem, přebíráme za vás koordinaci těchto činností včetně odpovědnosti za ně. Zabýváme se inženýrskou činností především následujících typů dodávek a staveb:

  • čistíren a odpadních vod
  • úpraven vody
  • vodovodů a kanalizací
  • kanalizačních čerpacích stanic
  • redukčních a vodoměrných šachet
  • vodovodních a kanalizačních přípojek