preventivni-_udrza

Preventivní údržba

Řiďte efektivně svoje cash-flow – Preventivní prohlídky výrazně snižují náklady na provoz, údržbu a následné investice do zařízení. Při pravidelných prohlídkách a průběžném servisu klesnou servisní náklady zařízení až na polovinu a jejich životnost se prodlouží o 20% – 30% oproti stavu bez kvalitní prevence.

Hlavním důvodem je předcházení velkým opravám, kdy například pravidelným servisem ložisek, mechanických ucpávek lze předejít cenově náročnému převíjení motoru. Pravidelná údržba umožňuje dosáhnout roční úsporu 2%-7% nákladů na energii. Díky našemu přístupu získáte historickou databázi stavu opotřebení Vašich zařízení, dostupnost náhradních dílů v termínech plánovaných oprav a konkrétní představu o vašem provozním cash-flow pro plány oprav a údržby.

Při preventivní údržbě řešíme zejména:

  • Mechanický stav stroje, stav kabelů
  • Izolační odpor
  • Monitorovací příslušenství
  • Vnitřní ochrany stroje
  • Chod stroje
  • Hlučnost chodu, vibrace a teplota
  • Stavu opotřebení hydraulické části a stíracích kroužků
  • Olejové náplně a statorový prostor, výměna oleje v případě potřeby